Meet The Team

Meet The Team

Planning and Organizing

Cheshtaa Kapoor
Deepali Puri
Khushi Nanchahal

Mohit Punhani

Ojasvi Srivastava

Radhika Arora

Rajsekhar Bhattacharjee

Sarthak Gupta

Shubh Jain

Public Relations

Manvi Gulati
Raghav Gupta
Shreyansh Shukla
Shubham Thagela

Aakash Bansal

Rishabh Jain

Shriyanshi Arya

Himani Malhotra

Muskan Choubey

Marketing

Gautam Dawar
Kavya Mishra
Meenal Juneja
Simran Kheria
Vaibhav Sharma

Kanav Kukreja

Rounak Rai

Corporate Communications

Anshika Harit

Sharothi Bose

Yash Gupta

Social Media

Ujjawal Shrivastava

Mannat Bhatia

Kriti Garg

Malay Bansal

President

Aditya Rastogi

Vice - President

© 2018-20 All Rights Reserved.

  • E-Cell RLAC Facebook Link
  • E-Cell RLAC Instagram Link
  • E-Cell RLAC Twitter Link
  • E-Cell RLAC YouTube Link
  • E-Cell RLAC LinkedIn Link

Designed by E-Cell, RLAC